Hva er lightningprocess?

Lightning Process er et kurs som går over tre dager med undervisning i psykologi, stressfysiologi og kunnskap om sammenhengen mellom hjerne og kropp. Du får opplæring i en metode og flere ulike verktøy, slik at du kan påvirke deg selv.

Lightning Process kurs er lagt opp som et treningsprogram. Det betyr at du får undervisning og opplæring i mentale teknikker, men det er du som må gjøre jobben i etterkant.

Deltakerne lykkes best om de går ordentlig inn for oppgaven og er villige til legge inn nødvendige innsats.

Bevisstgjøring er sentralt i Lightning Process og følgende temaer vil bli gjennomgått på kurset:

DAG 1:

 • Automatiske ubevisste tankemønstre.
 • Språkets betydning. Hvordan språket kan få oss fra å være et offer til å bli en aktør.
 • Uoppmerksomhetsblindhet. Hvordan vi overser det som er synlig, uten å legge merke til det.
 • Stressfysiologi og kroppslige reaksjoner. Lær deg og regulere egen stressaktivering.
 • Indre dialog. Konsekvensene av hvordan du snakker til deg selv.

DAG 2:

 • Hjernens formbarhet og evne til læring.
 • Triggere. Hva reagerer du på?
 • Antagelser og overbevisninger. Konsekvensene av hva du tror.
 • Sammenhengen mellom tanker og følelser.

DAG 3:

 • Ubevisste forventninger basert på erfaringer forklart gjennom kognitiv aktiveringsteori for stress (CATS).
 • Automatiske reflekser kan gi emosjonelle og derav kroppslige utslag basert på klassisk betinging.

KURSET AVSLUTTES hver dag med trening på en metode der du lærer stoppe opp for å kunne endre sinnstilstand (visualisering). Denne skal vi skal øve på gjennom kurset slik at du vet hvordan du skal bruke den på egenhånd.

I ETTERKANT av Lightning Process vil du ha personlig- og gruppeoppfølging.

Viktige spørsmål før du vurderer kurs:

 1. Tror du at du kan påvirke deg selv?
 2. Er du klar for å ta ansvar for eget liv?
 3. Er du motivert for å lære deg noe nytt?

Ta kontakt med Janne Mesel på tlf. 90 13 21 00 eller mail: janne@meseldale.no dersom du er interessert eller tror dette vil være noe for deg. Jeg tar gjerne en uforpliktende prat med deg!

Dersom du ønsker at jeg skal kontake deg, legg igjen informasjonen under.

[contact-form-7 404 "Not Found"]