Sertifiseringsprogram i kommuniserende ledelse

Etappe 1 9 april 2024

JTI-PREFERANSER – «INNSIKT GIR UTSIKT»

Gjennomgang av JTI-preferansekartlegging gir innsikt i egen adferd, og forståelse og toleranse for andres ulikheter. Bedre innsikt gir bedre utsikt!
Etappe 2 10-11 juni 2024

KOMMUNIKASJONSTRENING

Innlæring av kommunikative grunn ferdigheter for å drive gode endringsprosesser. Innsikt i mestrings kultur og adferdsøkonomi.
Etappe 3 10-11 september 2024

RELASJON

Betydningen av å utfordre og ansvarliggjøre for å bygge tillit som base for god ledelse. Evne å hente ut potensiale av medarbeidere gjennom god feedback, rette forventningsnivå og målrettet coaching.
Etappe 4 5-6 november 2024

TEAM OG PROSESS

Mentale modeller, stresshåndtering, gruppepsykologisk trygghet og praktisk trening på teamcoaching ferdigheter og prosess­forståelse.
Etappe 5 14-15 januar 2025

TEAM- OG GRUPPEDYNAMIKK

Teamdynamikk og team prosesser i egen hverdag. Hvordan få et team til å prestere gjennom felles mål, roller, rutiner og trygge relasjoner.
Etappe 6 18-19 mars 2025

TEAM COACHER TEAM

Design, gjennomføring og evaluering av endrings prosess.
Etappe 7 3-7 juni 2025

SERTIFISERING

Du får en unik innsikt hva et høyt presterende team virkelig er. Deltagerne sertifiseres som individ- og teamcoach. Prestasjonene integreres med nye kulturinntrykk og annerledes opplevelser i Lucca.

Priser:

Pris pr. deltaker for 1- årig lederprogram: kr. 62.000.-
(Prisen inkluderer 7 moduler med faglig innhold over 14 kursdager inkl JTI test og rapport) Etappe 1-6 - Kostnader for kost/losji Fevik Strand Hotel:
• Overnatting m / lunsj og middag kr. 3320,- pr. pers
• Dagpakke m/lunsj kr. 665.-pr. pers
Sertifisering - i Lucca, Toscana:
Estimert kostnadsramme for hele oppholdet, inkludert reise ca. kr. 20.000.-
Faktura mottas etter påmelding.

Påmelding: