Mesel Lederutvikling sertifisert i Lead Forward

Som en av de første miljøene i Norge er Mesel Lederutvikling sertifisert i Lead Forward. Metoden har tatt Sverige med storm og er utviklet av den anerkjente organisasjonspsykologen Stefan Søderfjell.

Lead Forward er et feedbackbasert verktøy for utvikling av lederskap, der medarbeidere gir en strukturert tilbakemelding på hvordan de vurderer lederens prestasjoner og hvilke utviklingsbehov man opplever at lederen har. Kartlegging fungerer som en behovskartlegging av hva medarbeider vil ha mer av hos sin leder. På denne måten legges undersøkelsen til grunn for hver leders utviklingsplan med utgangspunkt i konkrete tilbakemeldinger fra medarbeidere.

Utgangspunktet for Lead Forward er Full Range Leadership Model (FRLM), som er blant de lederskapsmodellene som er gitt mest vitenskapelig støtte og som ofte utgjør det teoretiske utgangspunktet for vitenskapelige studier av lederskap.

Lead Forward er en svært enkel modell å bruke, alle besvarelser er anonyme og kartleggingen er webbasert. Lead Forward vil være et strategisk satsingsområde og metode for lederskapsutvikling for Mesel Lederutvikling i tiden fremover.

Les mer http://www.leadforward.se/

Les mer om Stefan Søderfjell

Ta kontakt med Janne for en uforpliktende presentasjon