Mesel Lederutvikling sertifisert i Barrets kulturanalyse

Organisasjonskultur er et viktig og strategisk satsingsområde for Mesel Lederutvikling. Nå er både Janne og Erik sertifisert i et av verdens mest brukte og anerkjente verktøy innen kulturkartlegging, The Barrets Model https://www.valuescentre.com/

For Mesel Lederutvikling er organisasjonskultur et avgjørende og viktig grunnlag for å jobbe med ledelse og organisasjonsutvikling. Etter en nøye vurdering falt vi ned på at Barrets verdiorienterte tilnærming støttet vår måte å tenke organisasjonskultur på.

Man jobber veldig konkret og involverende. Barrets er et verktøy for både dialog og kartlegging. Det vektlegger verdiperspektivet på en spennende og grundig måte. Man kartlegger blant annet forholdet mellom personlige verdier og hvordan man opplever organisasjonens nåværende og ønskede verdier, sier Janne Mesel.

Metoden er utviklet av amerikaneren Richard Barrets og har vært i kontinuerlig utvikling siden den ble lansert i 1997. Den er gjennomført ved flere tusen virksomheter over hele verden.

Det å snakke om og jobbe med organisasjonskultur kan oppfattes som ullent og vagt. Vi har vært på jakt etter et konkret og pedagogisk verktøy som både er enkelt, intuitivt og involverende. I Barrets fant vi det vi lette etter.

Til nå er ca 80 personer sertifisert i Barrets i Norge. Det er konsulentselskapet Viib/viib.no som har ansvar for opplæring og sertifisering.