Åpent program: 2024

HVERDAGEN ER PREGET AV UFORUTSIGBARHET og endringer for både ledere og organisasjoner. Behov for påfyll av energi, kompetanse og innsikt er felles for svært mange. Vi trenger å trene på relasjonskompetanse, jobbe med psykologisk trygghet og forstå hva som bidrar til at team og grupper kan prestere høyt sammen. Mesel Lederutvikling ønsker å møte dette behovet med å sette opp et nytt åpent lederutviklingsprogram i «Kommuniserende Ledelse» med oppstart i april 2024. Over 1000 personer har vært gjennom programmet de siste ti årene. Vi vil våge påstanden om at akkurat dette programmet aldri har vært mer aktuelt for ledere – enn nettopp nå.


For mer informasjon, åpne eller last ned programmet: