Åpent program: 2022

HVERDAGEN HAR VÆRT PREGET AV UFORUTSIGBARHET og endringer for både ledere og organisasjoner over lengre tid. Mye av det man burde gjort har ikke vært mulig å gjennomføre. Behov for påfyll av energi, kompetanse og innsikt er felles for svært mange. Meseldale ønsker å møte dette behovet med å sette opp et åpent lederutviklingsprogram med oppstart i august 2022. Over 1000 personer har vært gjennom programmet «Kommuniserende ledelse» de siste ti årene. Vi vil våge påstanden om at akkurat dette programmet aldri har vært mer aktuelt for ledere – en nettopp nå.

For mer informasjon, åpne eller last ned programmet: